a. Rüzgar analizi / ölçümü
b. Maliyet yönetimi
c. Türbin seçimi / Kontrat yönetimi
d. Bakanlık ve TEDAŞ Kabul İşlerinin Yönetimi
e. Nakliyat / Türbin tedarik planlaması / Lojistik Yönetimi
f. Montaj planlaması / Şantiye yönetimi
g. İSİG Yönetimi
h. Risk Yönetimi
i. Son bitirme işleri
j. Kalite Kontrol
k. Santralin devreye alınması

a. Rüzgar Analizi

 • Rüzgar atlasından ve yapılmış ölçümlerden potansiyel değerlendirmesi
 • Fiziki şartların incelenmesi için saha ziyareti
 • Teknik ve fiziki şartların analizini içeren ön inceleme raporu
 • Ölçüm ekipmanlarının tedariği ve kurulumu (min. 6 ay)
 • Saha analiz raporu
 • Rüzgar hızı ölçümüne dayalı finansal gelir tablolaması
 • Yatırım kararı ve uygulama

a2.  Rüzgar Ölçümü

 • Ölçümler için gerekli izinlerin alınması
 • Ölçüm lokasyonunun belirlenmesi
 • Ölçüm direği ve sensörlerin seçimi, montaj ve bakımı
 • Veri toplama ve veri analizi
 • Ölçüm verilerinin incelenmesi ve raporlanması
 • Sahanın rüzgar potansiyelinin belirlenmesi

      b. Maliyet Yönetimi

 • Proje maliyet yapısının ve maliyet planının oluşturulması
 • Direkt ve dolaylı, kısa ve uzun vadeli gelir/gider tablolarının oluşturulması
 • Masrafların takibi, kontrolü ve raporlaması
 • Nakit akışının kontrat ve iş programına göre planlanması

      c.  Türbin seçimi / Kontrat Yönetimi

 • Edinilen veriler ile en uygun türbinin belirlenmesi
 • Türbin seçiminde maliyet / üretim çalışmasının yapılması
 • Türbin firması ile yapılan kontratın yönetimi

 

d. Bakanlık veya Tedaş Kabul İşlerinin Yönetimi

 • Proje dökümanlarının kaynaklarının belirlenmesi
 • Proje dökümanlarının ilgili kaynaklardan temin edilmesi
 • Proje dosyalarının Enerji Bakanlığı’nda ilgili birime teslim edilmesi – bakanlık – türbin firması arasındaki iletişimin sağlanması
 • Bakanlık kabul ekibinin organize edilmesi
 • İlgili proje tadillerinin hazırlanıp onaya sunulması

      e. Lojistik Yönetimi

 • Ekipmanların sevkiyatı sırasında yapılması gerekenler
 • Tarafların yükümlülükleri
 • Ekipmanlarda sevkiyat sırasında oluşabilecek zararlar – kontrat yönetimi – metodoloji ve rapor talebi
 • Ekipmanların sahada uygun konumlarda ve koşullarda depolanması

       f. Şantiye Yönetimi

 • Proje Yürütme Planı’nın hazırlanması (PYP)
 • Alt yüklenicilerin belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Lojistik yönetimi
 • Düzenli saha toplantıları ve raporları
 • İşlere yönelik haftalık ve aylık raporların hazırlanması
 • Mekanik kapsamındaki işlerin yönetimi;
 • Montaj
 • Eksiklerin listelenmesi ve tedariği
 • Kalite Kontrol ve Gate’ler
 • Geçici Kabul

5)  Devreye Alma

      i. Risk Yönetimi

 • Proje risklerinin sınıflar halinde tanımlanması
 • Proje risklerine yönelik olasılık çalışmalarının yapılması
 • Proje risklerinin olası etiketlerinin irdelenmesi (zaman, maliyet, kalite)
 • Proje risklerinin ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin tanımlanması
 • Sürekli risk kontrolünün sağlanması

         h. İSİG Yönetimi

 • Kontrat kapsamında gerekli İSİG ile ilgili düzenlemelerin yapılması
 • İSİG ekibinin oluşturulması
 • Düzenli toolbox’ların yapılması
 • Ekibin İSİG konusunda bilincinin arttırılması
 • Önceki proje tecrübelerinin değerlendirmesi
 • Düzenli İSİG raporları ile sahadaki risklerin ortadan kaldırılması