– İşveren Danışmanlığı

  • Teknik Şartnamenin hazırlanması
  • İhale dökümanlarının oluşturulması
  • Tekliflerin değerlendirilmesi
  • Proje takibi ve raporlama