• Kontrat kapsamında gerekli İSİG ile ilgili düzenlemelerin yapılması
  • İSİG ekibinin oluşturulması
  • Düzenli toolbox’ların yapılması
  • Ekibin İSİG konusunda bilincinin arttırılması
  • Önceki proje tecrübelerinin değerlendirmesi
  • Düzenli İSİG raporları ile sahadaki risklerin ortadan kaldırılması